Menu Sluiten

Israël Forum op D.V. 3 oktober

D.V. 3 oktober 2020 organiseert het Deputaatschap voor Israël een Forum over het thema “Onze schuld aan Israël”.

Dit is een actueel thema omdat er vanuit verschillende kerken nagedacht wordt om schuld te belijden aan de Joodse gemeenschap voor hun houding ten tijde van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. De vraag is echter of het mogelijk is om schuld te belijden voor mogelijke misstappen van toen. Wat zegt Gods Woord daarover?

We zullen met u nadenken over de volgende vragen:

  • Hebben we als kerk teveel weggekeken tijdens de vervolging van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog?
  • Doen we (als kerk) voldoende tegen antisemitisme, gezien de lessen uit de geschiedenis?
  • Evangelieverkondiging onder het Joodse volk, hen tot jaloersheid verwekken! Is dát niet juist onze schuld aan Israël?

Sprekers zijn:

  • Ds. A. Schot, voorzitter Deputaatschap voor Israël
  • Prof dr. P.A. Siebesma, Oudtestamenticus en voormalig hoofddocent CHE Ede
  • Dhr. L. van der Tang, IT ondernemer en bestuurslid Steunfonds Israël Isaac da Costa
  • Dr. C.P. De Boer, Christelijk Gereformeerd predikant

Forumleider: Dhr. J.J. de Jong, Algemeen Secretaris Deputaatschap voor Israël

Kortom, een boeiend en actueel thema. Wilt u deze bijeenkomst bezoeken, meldt u dan snel aan, het aantal plaatsen is beperkt! Aanmelden is noodzakelijk.
Voor meer informatie en aanmelden: www.israel-forum.nl

Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Tricht-Geldermalsen en zal ook via een livestream op www.dep-israel.nl te volgen zijn.