Achtergrond

Vertegenwoordigers van verschillende gereformeerde kerkgenootschappen in Nederland hebben in het najaar van 1999 gezamenlijk besloten geld bijeen te brengen voor een kerkgebouw in Israël. Er kwamen contacten tot stand met de gemeente Grace & Truth in Kanot. Tot zijn emeritaat was dominee Baruch Maoz verbonden aan deze gemeente. Sinds 2013 is David Zadok hier predikant.

We zijn dankbaar dat we door de jaren heen de activiteiten van Steunfonds Israël / Isaac da Costa steeds verder hebben kunnen uitbreiden. Inmiddels steunt het fonds naast de gemeente Grace & Truth tal van andere projecten die de verspreiding van het Evangelie in Israël tot doel hebben. U vindt deze projecten in het menu onder het kopje 'Projecten'. Sinds de oprichting geeft Steunfonds Israël / Isaac da Costa in Nederland een aantal keer per jaar een papieren en een digitale Nieuwsbrief uit. Hierin zijn interessante achtergrondartikelen en een agenda opgenomen. Donateurs en Israël-vrienden krijgen deze Nieuwsbrief gratis thuisgestuurd.