Isaac da Costa

De plaats die Isaac da Costa inneemt in de Nederlandse kerkgeschiedenis, is bij de naamgeving van de stichting van doorslaggevende betekenis geweest. Da Costa (1798-1860) is immers een van de belangrijkste Messiasbelijdende Joden in Nederland. Hij groeide op als zoon van een Portugese rabbijn. In de 16e eeuw was zijn voorgeslacht naar de Nederlanden gevlucht voor de Spaanse Inquisitie. Op jonge leeftijd kwam Isaac da Costa tot geloof. Hij sloot zich aan bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Als belangrijke figuur in de Reveilbeweging heeft hij veel theologische geschriften en dichtbundels nagelaten, waaronder een complete Psalmberijming. Zijn visie op Israël en het Joodse volk in het licht van de Bijbel is van grote invloed geweest op alle Nederlandse gereformeerde kerken.