Ebenezer Home

Zorg voor ouderen

In Haifa bevindt zich het enige christelijke zorgcentrum voor Joods-christelijke Joden en Arabische christenen in Israël. Het verzorgingsthuis biedt op dit moment plaats aan ruim dertig bewoners. De overheid betaalt slechts een klein deel van de kosten. Het zorgcentrum is daarom sterk afhankelijk van bijdragen uit het buitenland. De komende jaren wordt het zorgcentrum gerenoveerd en uitgebreid met een verpleegafdeling. Daarvoor is veel geld nodig. Steunfonds Israël / Isaac da Costa draagt bij in de kosten.

Draagt u mee aan de zorg voor ouderen? Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de doneerpagina op deze website. Alvast heel hartelijk bedankt!