Holocaustoverlevenden

45.000 Holocaustoverlevenden in Israël

In Israël wonen vele tienduizenden ouderen die de Holocaust hebben overleefd in armoede. Het betreft veelal mensen die nog niet bekend zijn met het Evangelie. Het Evangelie in het Nieuwe Testament is hen onbekend. Dominee David Zadok probeert met leden van de gemeente Grace & Truth deze ouderen te bereiken. Hij organiseert bijeenkomsten met een maaltijd waarbij het Woord van God open gaat. Deze ontmoetingsmomenten worden altijd goed bezocht.

De kosten van deze bijeenkomsten zijn voor een relatief kleine kerkelijke gemeente als Grace & Truth niet alleen te dragen. Omdat het Evangelie wordt verspreid, draagt ook de Israëlische overheid niet bij aan deze hulpverlening. Wij doen dan ook een beroep op u om deze Holocaustoverlevenden de helpende hand te reiken.

Wilt u dominee Zadok en zijn hulpverleningsteam financieel ondersteunen? Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de doneerpagina op deze website. Alvast heel hartelijk bedankt!

AfbHolocaust