Predikant

Verspreiding gereformeerde leer

Dominee David Zadok is vanaf januari 2013 predikant van de gemeente Grace & Truth in Kanot. Van 2004 tot 2006 heeft hij gestudeerd aan het Westminster Theological Seminary in San Diego, Californië. Na het behalen van zijn graad is hij met zijn gezin teruggekeerd naar Israël en werd hij directeur van uitgeverij Ha’Gefen. Dominee Zadok is als predikant ook Field Director van de Engelse organisatie Christian Witness to Israël (CWI). Deze organisatie heeft wortels in het werk van de bekende Schotse prediker Robert Murray McCheyne.

Het Steunfonds Israël / Isaac da Costa en de CWI dragen gezamenlijk bij aan het levensonderhoud van deze Joodse predikant. Deze bijdrage is bedoeld voor zijn werk als voorganger van de gemeente en in het onderwijzen van ambtsdragers en gemeenteleden van andere gemeenten. Op deze wijze kan het steunfonds meewerken aan het verspreiden van de gereformeerde leer onder jongeren in Israël. 

Draagt u al bij in het salaris van dominee Zadok? Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de doneerpagina op deze website. Alvast heel hartelijk bedankt!

AfbDavid