Reformed pastors

Onderlinge ontmoeting

Het Steunfonds Israël  / Isaac da Costa heeft sinds een aantal jaren contact met een vijftal reformed pastors in Israël. Wij delen met deze voorgangers het gereformeerd gedachtegoed. Elk jaar organiseren wij een ontmoeting, waarbij een Joodse en een Nederlandse predikant een inleiding houden. Ook dragen wij bij aan een jaarlijkse ontmoeting van enkele dagen voor de voorgangers met hun vrouwen. De leiding van dit overleg is in handen van dominee David Zadok. In samenwerking met de gemeente Grace & Truth organiseren we bovendien eenmaal per jaar een seminar in het nieuwe kerkgebouw in Kanot. Zo'n 150 belangstellenden uit vijf Messiasbelijdende gemeenten bezoeken dit seminar.

Draagt u bij aan deze belangrijke ontmoetingen? Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de doneerpagina op deze website. Alvast heel hartelijk bedankt!

AfbReformedPastors