Menu Sluiten

Ha-Gefen Knowledge Base & Learning Center

Jaarlijks nodig: € 10.000,-

Ha-Gefen Knowledge Base & Learning Center is bedoeld om mensen antwoorden te geven op hun vragen over Bijbels leren en reformatorisch leven.

Het aantal Messiasbelijdende Joden in Israël groeit, volgens sommigen bedraagt dat nu ca. 30.000. Het betreft voornamelijk jongeren die in de afgelopen jaren tot geloof zijn gekomen.

Onderwijs en vorming noodzakelijk
Groei zorgt ook voor uitdagingen. Veel jonge gelovigen maken geen deel uit van lokale gemeenten. Zij zijn met het Evangelie in aanraking gekomen via sociale media en zien de noodzaak van een kerk niet in en hebben ook geen behoefte zich bij een gemeente aan te sluiten. Op internet is de valse leer overvloedig aanwezig. Daarom is er een groot gevaar dat velen zullen vervallen in ketterijen en leringen die niet zijn gegrond op Gods Woord. Ongeveer 70% van de voorgangers in Israël heeft geen officiële opleiding gevolgd, hoewel velen al enige tijd actief zijn in het pastoraat. Vorming op grond van Bijbel en belijdenis is dus noodzakelijk.

Internet als hulpmiddel
Deze en andere uitdagingen hebben geleid tot het idee een Knowledge Base & Learning Center op te zetten. Een platform dat via internet mogelijkheden biedt om kennis van de Bijbel en van de reformatorische leer te delen, trainingen te geven en op een laagdrempelige manier contact te leggen en te onderhouden. Streven is dat bezoekers zich aansluiten bij een plaatselijke kerk. Dit platform moet de basis leggen vormen voor de volgende generaties van Messiasbelijdende Joden in Israël.

Realisatie en beheer
Het ontwikkelen van zo’n platform en het operationeel houden vergt aanzienlijke investeringen. Het is de bedoeling dat dit project gerealiseerd zal worden in samenwerking met diverse andere partijen. Bij investeringen denken we o.a. aan de technische oplossing (website), IT, beleidsontwikkeling en -bewaking, materiaalontwikkeling, coaching, promotie.

Wij vragen u dit project te gedenken in uw gebeden.

Steunfonds Israël gaat helpen met de financiering van dit project.
Wij willen jaarlijks een bedrag van € 10.000,- ophalen voor dit goede doel.
Helpt u mee?
Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de DONATIE knop bovenaan deze pagina. Alvast heel hartelijk bedankt!

Ja, ik wil helpen bij het project
"Ha-Gefen Knowledge Base & Learning Center"