Menu Sluiten

Busvervoer van leerlingen in Israël

Bussen laten rijden voor vervoer van leerlingen naar de Makor HaTikvah school kost veel geld.

Extra bijdrage: € 25.000,-

Project: 19
De Makor HaTikva school is de enige school voor kinderen van Messiasbelijdende Joden in Jeruzalem. Meer dan 140 Israëlische leerlingen horen in alle vrijheid elke dag over de Heere Jezus. Dat is een resultaat van Gods trouw en de vele gebeden.

De staat Israël heeft de school erkend, maar voor de financiën is de school afhankelijk van giften. Voor kinderen die ver weg wonen is busvervoer geregeld. Het inzetten van schoolbussen kost de school veel geld, ca. € 400 per schooldag.

Wij willen de school steunen met een extra bijdrage van € 25.000. Helpt u mee?

Uw gift zien wij tegemoet op bankrekening NL91 RABO 0395 2195 82 ten name van Steunfonds Israël te Middelburg onder vermelding van “Busvervoer Jeruzalem” of gebruik de Donatieknop op deze pagina.

Ja, ik wil helpen bij het project
"Busvervoer van leerlingen in Israël"