Menu Sluiten

PAASKALENDER

Bevrijd! – Zeven zondagen toeleven naar het Paasfeest

‘Simcha?’ Het is mijn moeders stem. ‘Simcha!’ Ik kom tevoorschijn uit het hoekje waar mijn slaapplek is. Ik houd van dat donkere hoekje. Ik kan er soms zo lekker even alleen zitten. Zo stil, dat iedereen vergeet dat ik er ben.

De paaseitjes liggen in de winkelschappen. Waar de meeste mensen nog wel weten dat kerstfeest te maken heeft met een Kind in een stal, is de echte betekenis van de lijdenstijd en Pasen voor heel veel mensen onbekend.

Wilt u in uw gezin gedurende de lijdenstijd stilstaan bij het wonder van Goede Vrijdag en Pasen? Wilt u samen met uw (jonge) kinderen nadenken over de betekenis van het lijden en sterven van de Heere Jezus?

PAASKALENDER
‘Bevrijd! – Zeven zondagen toeleven naar het Paasfeest’

Elise Pater schreef voor Stichting Steunfonds Israël een boekje met verhalen over kinderen in de tijd van de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Aan de hand van deze verhalen (over de geboorte van Mozes, zijn roeping, de plagen, de paasmaaltijd, de uittocht en de doortocht door de rode zee) leren we over het lijden en sterven en de opstanding van de Heere Jezus. We kijken naar deze gebeurtenissen door de ogen van kinderen in die tijd, zodat de gebeurtenissen heel dicht bij onze eigen kinderen komen.

Elise Pater-Mauritz (1988) is getrouwd en moeder van vier jonge kinderen. Zij heeft een weblog over bijbels opvoeden, huishouden en meer: elkedagnieuw.nl.

Bij elk verhaal zijn er gespreksvragen en een (knutsel)activiteit die de verbinding maken tussen deze verhalen en het Lijdensevangelie en Pasen. Kinderen leren niet alleen over de betekenis van de heilsfeiten, maar ook over de Bijbelse geschiedenis. We gaan deze Bijbelgedeelten lezen met andere ogen en ontdekken dat er niets nieuws onder de zon is: geloof en ongeloof waren in de tijd van de Heere Jezus evenzeer aanwezig als in de tijd rond de uittocht uit Egypte. En in onze tijd? Steeds wordt de verbinding met het eigen hart gemaakt. De prachtige illustraties van Jacobine van den Dikkenberg brengen het verhaal tot leven.

Naast haar werkzaamheden in de psychogeriatrische zorg, illustreert Jacobine van den Dikkenberg kinderboeken en schildert graag. Lees haar enthousiaste verhaal op www.jacobineportrettekenen.nl.

De paaskalender bestaat uit:

  • Een verhaal dat voorgelezen kan worden, wat speelt in de tijd rond de uittocht uit Egypte. Dit zijn verhalen over ‘gewone kinderen’ die deze gebeurtenissen meemaken en meer leren over Wie God is.
  • Een Bijbelgedeelte om samen te lezen, m.b.t. het lijden en sterven van de Heere Jezus.
  • Gespreksvragen.
  • Een psalm of lied om te zingen.
  • Er is een werkboekje dat voor elk kind geprint kan worden, met bij elk verhaal een knutselactiviteit.

Het verhaal en de verwerking kunnen gebruikt worden tijdens de Lijdenszondagen (maar uiteraard ook op een andere dag in de week). De eerste Lijdenszondag is op D.V. 23 februari.
De verhalen zijn geschikt om voor te lezen voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. De gespreksvragen en het werkboekje zijn geschikt om te gebruiken voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.

Bestellen
De paaskalender ‘Bevrijd! – zeven zondagen toeleven naar het Paasfeest’ is een digitaal product dat u zelf kunt downloaden en printen. Wie het boekje nu bestelt, ontvangt het half februari in de mailbox. U kunt uw bestelling plaatsen door een vrije gift te geven ten bate van Stichting Steunfonds Israël. Deze gift is bestemd voor christelijk onderwijs aan kinderen uit Messiasbelijdende gezinnen op de Makor Hatikva school in Jeruzalem.

Makor HaTikva (Bron van Hoop) is de enige school voor kinderen van Messiasbelijdende Joden in Israël. De school is onlangs erkend door de overheid maar afhankelijk van giften voor onder meer busvervoer, schoolgeld en betaling van salarissen. De school groeit snel en heeft dringend hulp nodig voor twee fondsen:

Vervoersfonds
Veel Messiasbelijdende families die buiten Jeruzalem wonen, willen hun kinderen het liefst naar de Makor HaTikva school sturen. Dat is niet makkelijk vanwege de grote afstanden en de verkeersdrukte. Voor het vervoer van deze kinderen worden daarom schoolbussen ingezet.

Leerlingenfonds
De kosten voor dit onderwijs zijn relatief hoog. Het schoolgeld voor ouders is ongeveer € 300 per kind per maand. Er is helaas geen bijdrage van de overheid. Lang niet alle ouders kunnen deze kosten opbrengen en willen toch graag dat hun kinderen verantwoord onderwijs krijgen.

U geeft een gift waarvan u het bedrag zelf kunt bepalen (scroll naar beneden). Als dank voor uw gift ontvangt u de paaskalender half februari in je mailbox. 

 Zo werkt het:

  • U geeft zelf aan hoe groot uw gift voor het werk van Steunfonds Israël is en u vult uw mailadres in. Max. 7% van uw gift wordt gebruikt om de kosten van de paaskalender te dekken.
  • Steunfonds Israël krijgt een bericht bij elke gift die gegeven wordt. Wij behandelen deze gift als uw bestelling.
  • U ontvangt de paaskalender en het bijbehorende werkboekje half februari in uw mailbox.
  • U kunt het boekje en het bijbehorende werkboekje gemakkelijk thuis printen (u hebt geen kleurenprinter nodig).

Bestel hieronder de paaskalender ‘Bevrijd! – zeven zondagen toeleven naar het Paasfeest’.

Giften tot nu toe (sinds 27 januari 2020) : € 6.072,50