Menu Sluiten

Makor HaTikva School

Geef kinderen goed, gedegen Bijbels onderwijs!

Jaarlijks nodig: € 15.000,-

Project: 20
De Makor HaTikva (Bron van Hoop) school is de enige school voor kinderen van Messiasbelijdende Joden in Israël en is gevestigd in het hartje van Jeruzalem. Het onderwijs op deze school is gebaseerd op Bijbelse beginselen. De staat Israël heeft de school onlangs erkend, maar voor de financiën is de school afhankelijk van giften.

Inzet nodig voor schoolbussen
Veel Messiasbelijdende families, die buiten Jeruzalem wonen, willen graag hun kinderen naar de Makor HaTikva school sturen. Dat is niet makkelijk in verband met de grote grote afstanden en de verkeersdrukte. Voor het vervoer van deze kinderen worden schoolbussen ingezet.

Schoolgeld
De kosten voor dit onderwijs zijn relatief hoog. Het schoolgeld voor ouders is ongeveer € 270 per kind/maand. Veel van de gezinnen kunnen zich dat niet veroorloven, vooral als er meer dan één kind in het gezin de school bezoekt. In dat geval is de school bereid om, onder bepaalde criteria, deze gezinnen financieel te steunen.

Lesmateriaal
Muziek vormt een belangrijk onderdeel in het lesprogramma. Elke dag start o.a. met het zingen van liederen. Een aantal instrumenten zijn dringend aan vervanging toe.

Betaling salarissen en rekeningen
Het kost de school veel moeite om elke maand de salarissen en de rekeningen te betalen. Op het gebed heeft de Heere elke keer in deze noden voorzien.

Steunfonds Israël gaat deze school financieel ondersteunen. Wij willen jaarlijks een bedrag van € 15.000,- ophalen voor dit goede doel. Helpt u mee? Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de DONATIE knop bovenaan deze pagina. Alvast heel hartelijk bedankt!

Ja, ik wil helpen bij het project
"Makor HaTikva School"