Menu Sluiten

Hoe zijn we begonnen?

Achtergrond
Verschillende kerken hebben in 1999 de handen ineen geslagen om in Israël een protestantse – Messiasbelijdende gemeente te helpen. Er kwamen contacten tot stand met de gemeente Grace and Truth in Kanot. Tot zijn emeritaat was dominee Baruch Maoz verbonden aan deze gemeente. Sinds 2013 is David Zadok hier predikant.
Voor deze inzameling werd de stichting Isaac Da Costa Fonds opgericht. Het initiatief tot oprichting van de stichting werd genomen door: A.J. Diepenbroek, G. Roos en ds. C. Sonnevelt. Tijdens de oprichtingsvergadering in Gorinchem waren de bestuursleden: ds. W. Silfhout, ds. P. de Vries, A.J. Diepenbroek, J.J. de Jong, ds. W. van Gorsel, ds. A. Vlietstra, ds. R. Boogaard en M. Dankers.
Ds. L.W. van der Meij maakte in de achterliggende jaren ook deel uit van het bestuur.
A. den Besten was voorlichter in de jaren 2001-2003.

In 2016 is de naam van de stichting gewijzigd in Steunfonds Israël / Isaac da Costa; kortweg “Steunfonds Israël”.
We zijn dankbaar dat we door de jaren heen de activiteiten van de stichting Steunfonds Israël steeds verder hebben kunnen uitbreiden. De stichting steunt nu naast de gemeente Grace and Truth tal van andere projecten die de verspreiding van het Evangelie in Israël tot doel hebben. U vindt deze projecten in het menu onder Projecten.
Sinds de oprichting geeft Steunfonds Israël in Nederland een aantal keer per jaar een papieren en een digitale Nieuwsbrief uit. Hierin zijn interessante achtergrondartikelen en een agenda opgenomen. Donateurs en Israël-vrienden krijgen deze Nieuwsbrief gratis thuisgestuurd.

Isaäc da Costa
De plaats die Isaäc da Costa inneemt in de Nederlandse kerkgeschiedenis, is bij de naamgeving van de stichting van doorslaggevende betekenis geweest. Da Costa (1798-1860) is immers een van de belangrijkste Messiasbelijdende Joden in Nederland. Zijn vader, Daniël da Costa, is een welgestelde bankier, afkomstig uit een Portugees-Joods geslacht. In de 16e eeuw was zijn voorgeslacht naar de Nederlanden gevlucht voor de Spaanse Inquisitie. Op jonge leeftijd kwam Isaac da Costa tot geloof. Hij sloot zich aan bij de Nederlandse Hervormde Kerk.
Als belangrijke figuur in de Reveilbeweging heeft hij veel theologische geschriften en dichtbundels nagelaten, waaronder een driedelige bundel dichtwerken met als titel Da Costa’s Komplete Dichtwerken. Zijn visie op Israël en het Joodse volk in het licht van de Bijbel is van grote invloed geweest op alle Nederlandse gereformeerde kerken.