Menu Sluiten

Meer informatie

Materiaal voor spreekbeurt over Israël

Onderwijs & Israël
De ideale website om een spreekbeurt te maken. Het doel is om bij de kinderen liefde voor het volk Israël te wekken en hen bekend te maken met de plaats die het Joodse volk Bijbels gezien nog altijd heeft. Ook geeft de site informatie over diverse aspecten van het Jodendom en hoe reformatorische christenen daar tegenaan kijken. Website: https://www.onderwijsenisrael.nl/

2.000 Free Photos
The Israeli Ministry of Tourism website exhibits a comprehensive collection of over 2,000 photos depicting views of Israel, attractions and much more. You are invited to explore Israel through its views, sites and people. Website: https://info.goisrael.com/en/gallery

Wandelen door Israël
Wie altijd al eens naar Israël wilde, kan nu alvast digitaal Israël gaan verkennen. Je kunt allerlei plaatsen aanwijzen waar je meer van wilt weten en zien.
Websites: tinyurl.com/israelnationaltrail en israeltrail.net.

Materiaal voor evangelisatie in Israël

Een beknopte opsomming van websites die materiaal bevatten dat gebruikt kan worden bij de verkondiging van het Evangelie in Israël.

Bible and Books Ministry
This website is an initiative of various committees of the Netherlands Reformed Congregations. The books and brochures at this website are founded upon the Bible, the infallible Word of God, and are distinctly Reformed and Calvinistic. All the books are made accessible as e-books and can be downloaded for FREE. Website: https://biblicalreformedbooks.com/

The John Knox Institute of Higher Education
The primary purpose of this website is to equip churches, worldwide, to proclaim and maintain the whole counsel of God. Young churches, especially those in foreign countries, often lack the formal educational resources that churches in North America and Europe frequently take for granted. Additionally, these churches do not have the long history of the Reformed heritage and foundation to help and clarify Biblical teaching for them. However, the lectures our organization offers are also suitable for well-established churches, Bible study groups, and for individual enrichment as well. Teachers: Rev. A.T. Vergunst, Robert McCurley, Rev. Gerald R. Procee and Marinus Slingerland.
Website: https://johnknoxinstitute.org/

Messiasbelijdende scholen in Israël

Makor HaTikvah Messianic Hebrew School
De Makor HaTikva (Bron van Hoop) school is de enige school voor kinderen van Messiasbelijdende Joden in Israël en is gevestigd in het hartje van Jeruzalem. Het onderwijs op deze school is gebaseerd op Bijbelse beginselen. De staat Israël heeft de school onlangs erkend, maar voor de financiën is de school afhankelijk van giften. Website: http://www.makorhatikvah.org/

Israel College of het Bible
Dit is een erkende Israëlische Bijbelschool in Netanya. De school biedt sinds 1990 Bijbels en theologisch onderwijs voor Joden en Arabieren. Doel van de opleiding is om de komende generatie van voorgangers en gemeenteleiders in Israël te trainen en om de wereldwijde Kerk te onderrichten in het plan van God voor Israël en de volken. Website: http://www.israelcollege.com

Messiasbelijdende gemeenten in Israël

Grace & Truth Congregation
Dit is een van de oudste gemeenten in Israël, in 1976 gesticht door Baruch Maoz in Rishon Le Tsion. De gemeente heeft ongeveer 200 leden. Als een van de weinige Joods-christelijke gemeenten is zij qua karakter en overtuiging gereformeerd te noemen. Website: http://graceandtruth.org.il/en/

Messiasbelijdende organisaties in Israël

Ebenezer Home
In Haifa bevindt zich verzorgingshuis Ebenezer Home. Het enige christelijke zorgcentrum voor Joodse en Arabische christenen in Israël. Het verzorgingstehuis biedt op dit moment plaats aan ruim dertig bewoners waarvan 9 overlevenden van de Holocaust. Website: https://www.ebenezer.co.il/

Uitgeverij Ha-Gefen
Deze uitgeverij is ontstaan door het werk van Christian Witness to Israël uit Engeland, die jaren geleden een boekwinkel in Haifa begon. Deze uitgeverij geeft boeken uit die voor Messiasbelijdende Joden belangrijk zijn voor hun de persoonlijke vorming en toerusting. Daarnaast ook commentaren op de Bijbel die voor de voorgangers en geïnteresseerde gemeenteleden van groot belang zijn. Website: http://www.ha-gefen.org.il/len/

Andere organisaties in Israël

Be’ad Chaim (Voor het leven)
Dit is een Pro Life organisatie, toegewijd aan de bescherming van moeder en kind. Met centra in heel Israël en een hulplijn voor zwangere en alleenstaande moeders helpt het vrouwen die een abortus overwegen of laten uitvoeren. Vrouwen worden geholpen met gesprekken en morele en praktische ondersteuning. Website: https://www.beadchaim.com/nl/

Shaare Zedek Ziekenhuis
Het ziekenhuis heeft vanaf haar bestaan in 1902 een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven in Jeruzalem met zijn gemengde bevolking. Het Shaare Zedek ziekenhuis staat bekend als “Het ziekenhuis met een hart”. Het pro-life karakter en de behandeling van ieder die zorg nodig heeft maakt het ziekenhuis tot een plaats van vrede en verzoening in Jeruzalem. Website: https://www.szmc.org.il/eng/home/

Jemima
Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”, een “thuis” voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap.  In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuis begeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Website: https://www.jemima.nl/