Menu Sluiten

Door opname in testament

Het Joodse volk iets nalaten, hoe kan dat?

Het opstellen van een testament is een gevoelig onderwerp waarover in de regel weinig wordt gesproken. Juist het feit dat de opsteller wordt bepaald bij het levenseinde maakt de laatste wilsbeschikking een tere en strikt persoonlijke zaak. Toch is het belangrijk om tijdig een testament op te stellen, zeker als u naast familieleden ook één of meer goede doelen wilt gedenken. Omdat het Steunfonds Israël regelmatig vragen krijgt over schenken en legateren aan het Joodse volk, hebben we notaris Van Driel gevraagd de mogelijkheden uiteen te zetten.

Schenken bij leven
Iets nalaten aan Israël kan op twee manieren: via een schenking of de nalatenschap. Om met het eerste te beginnen, schenken bij leven kan door een periodieke gift. U maakt regelmatig (minimaals eenmaal per jaar) een even hoge gift over en legt deze schenking voor minimaal 5 jaar vast in een overeenkomst. Dit verzekert u van een maximaal belastingvoordeel over de schenking. Voorheen moest hiervoor een notariële akte van schenking worden opgesteld, maar dit is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig.

Nalaten na overlijden
Schenken na overlijden kan uitsluitend via een notarieel opgesteld testament. Alle zelf opgestelde brieven en laatste wensenboekjes zijn niet rechtsgeldig. Veel mensen hebben geen testament. Dit betekent dat hun erfenis volgens de regels van de wet wordt afgehandeld. Dit kan een andere uitkomst geven dan de overledene eigenlijk wenste. In de praktijk zijn daar schrijnende voorbeelden van bekend. Het is daarom belangrijk dat mensen met specifieke wensen deze vastleggen bij de notaris. Wie het Steunfonds Israël of een ander doel iets wil nalaten, kan dit doen d.m.v. een legaat in het testament. Hierover hoeft u geen erfbelasting te betalen, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan Israël.

Houdbaarheidsdatum testament
Notaris Van Driel maakt in zijn dagelijkse praktijk regelmatig pijnlijke situaties mee als het gaat om de nalatenschap. Vooral testamenten ouder dan 10 jaar hebben juridisch gesproken de houdbaarheidsdatum overschreden en vragen om bijstelling. Het advies van de heer van Driel luidt dan ook om bestaande testamenten te laten toetsen aan de nieuwe wetgeving. Bij die gelegenheid kan men desgewenst ook een goed doel laten opnemen.

Vragen
Wilt u het Joodse volk iets nalaten? Het Steunfonds Israël heeft in de persoon van dhr. M. Timmerman (penningmeester van het bestuur) een deskundige in huis die de diverse mogelijkheden voor u in kaart kan brengen. 
Neem voor meer informatie of een afspraak contact met hem op.

Ook notaris Van Driel geeft u vanuit zijn onafhankelijke positie graag advies. Hij is werkzaam bij Van der Straaten notarissen in ‘s Gravendeel. Telefoon: 078-6734411.