Menu Sluiten

Verantwoording

Dankzij de bijdrage van vele betrokken mensen mogen we diverse projecten in Israël ondersteunen.
U kunt de verslagen hieronder inzien:

Verslag activiteiten
Jaarlijks verantwoorden we onze activiteiten in een jaarverslag.

Financiële rapportage
Jaarlijks verstrekken wij een uittreksel van de door het bestuur vastgestelde jaarrekening.
Voor meer details verwijzen we u naar de onderstaande ANBI gegevens.

ANBI gegevens
Hieronder onze ANBI gegevens.