Menu Sluiten

Projecten

Bent u bijvoorbeeld juf, meester, particulier, jeugdleider of ondernemer en bent u op zoek naar een concreet project om de Messiasbelijdende Joden in Israël te steunen of om hier actie voor te voeren? U vindt op deze pagina een aantal projecten die u kunt steunen.

Personenbus gemeente  Grace & Truth

Personenbus gemeente Grace & Truth

Een belangrijk hulpmiddel voor het gemeenteleven Voor veel leden van de Grace & Truth gemeente in Kanot is vervoer van en naar de kerkdiensten onmogelijk. De gemeente heeft daarvoor een personenbus gekocht. Deze bus wordt óók ingezet voor het v...
Ebenezer Home Haifa

Ebenezer Home Haifa

Zorg voor ouderen In Haifa bevindt zich verzorgingshuis Ebenezer Home. Het enige christelijke zorgcentrum voor Joodse en Arabische christenen in Israël. Het verzorgingstehuis biedt op dit moment plaats aan ruim dertig bewoners waarvan 9 overlevenden ...
Overlevenden Holocaust

Overlevenden Holocaust

Aandacht voor overlevenden van de Holocaust in Israël In Israël wonen ca. 110.000 ouderen die de Holocaust hebben overleefd, waarvan 40% leeft in bittere armoede. Velen van hen zijn onbekend met het Evangelie. De groep wordt snel kleiner; w...
Gemeente Grace & Truth en Ds. D. Zadok

Gemeente Grace & Truth en Ds. D. Zadok

Verspreiding gereformeerde leer in Israël Op het industrieterrein van Kanot bij Gedera staat een prachtig kerkgebouw. Daarin komt sinds 2013 de gemeente Grace & Truth (Genade en Waarheid) samen. Dit is een van de oudste gemeenten in Israel, ...
Reformed Pastors en symposium

Reformed Pastors en symposium

Onderlinge ontmoeting Het Steunfonds Israël  / Isaac da Costa heeft sinds een aantal jaren contact met een vijftal Reformed Pastors in Israël. Wij delen met deze voorgangers het gereformeerd gedachtegoed. Elk jaar organiseren wij een o...
Purimpakket voor militairen

Purimpakket voor militairen

Purimpakketten ter bemoediging Alle jongeren in Israël moeten in militaire dienst: jongens drie jaar en meisjes twee jaar. Dat is voor velen een zware tijd. Dat geldt in het bijzonder voor de naar schatting 250 militairen die de Messias belijden. ...
Bijbelstudie met studenten

Bijbelstudie met studenten

Jongeren van de Universiteit onderwijzen uit het Woord Vanaf 2014 komen in Tel Aviv wekelijks een groep studenten bijeen om samen de Bijbel te bestuderen. De meeste Joodse jongeren weten niets van het Nieuwe Testament. Het is daarom van groot...
Geef het Woord terug

Geef het Woord terug

Revisie Hebreeuwse vertaling Nieuwe Testament door Franz Delitzsch. Dr. Franz Delitzsch  (1813 -1890) was een beroemd Luthers theoloog en taalkundige. Hij was hoogleraar, onder meer in Leipzig, en een groot kenner van het Bijbels Hebreeuws...
Steun uitgeverij Ha-Gefen

Steun uitgeverij Ha-Gefen

Uitgeverij Ha-Gefen (De wijnstok)  is ontstaan door het werk van Christian Witness to Israël uit Engeland, die jaren geleden een boekwinkel in Haifa begon. De uitgeverij is nu gevestigd in Rishon Le Tzion. Nu geeft deze uitgeverij boeken ...
Uitgave Russischtalig tijdschrift

Uitgave Russischtalig tijdschrift

Het Evangelie in eigen taal Om Russisch-sprekende Joden te bereiken met de gereformeerde leer, wordt een Russischtalig tijdschrift uitgegeven. Deze Joden bevinden zich niet alleen in de landen van de voormalige Sovjet Unie, maar ook in Israël. ...

Wilt u meer informatie of bent u op zoek naar een ander project? Neem dan contact op met onze voorlichter.