Menu Sluiten

Voorlichtingsmateriaal

Wij hebben ook materiaal dat gebruikt kan worden bij voorlichting over het Jodendom, land van de Bijbel, de staat Israël, antisemitisme enz.

Video
Video’s die betrekking hebben op het werk van onze stichting.

Audio
Geluidsopnamen van lezingen die betrekking hebben op de doelstellingen van onze stichting.