Menu Sluiten

Ha-Gefen uitgeverij

Jaarlijks nodig: € 13.000,-

Project: 70
Uitgeverij Ha-Gefen (De wijnstok)  is jaren geleden ontstaan als boekwinkel in Haifa door het werk van Christian Witness to Israël (nu: International Mission to Jewish People) uit Engeland. De uitgeverij is nu gevestigd in Kanot bij Gedera. Nu geeft deze uitgeverij boeken uit die voor Messiasbelijdende Joden belangrijk zijn voor hun persoonlijke vorming en toerusting. Daarnaast ook commentaren op de Bijbel die voor de voorgangers en geïnteresseerde gemeenteleden van groot belang zijn.

De meeste boeken die HaGefen uitgeeft zijn Hebreeuwstalig. Een klein aantal is geschreven in het Russisch en een in het Spaans. 
Ds. David Zadok is sterk betrokken bij de uitgeverij en heeft goede mensen in dienst om de kantoortaken te behartigen.   


Toen Zadok nog aan het seminarie in Californië studeerde, begon hij met het vertalen van de Heidelbergse Catechismus in het Hebreeuws. Hij zegt dat van de 500 exemplaren die er in 2008 gedrukt zijn, er nog minder dan 100 over zijn. 
Ongeveer vier jaar geleden nam HaGefen het besluit om ten minste een commentaar uit te geven op elk van de 66 Bijbelboeken. Een commentaar van Matthew Henry op Johannes is al af en het commentaar op de Psalmen van deze auteur zal nog volgen.  
„De vraag is groot”, zegt Zadok. „We moeten altijd een balans zien te vinden tussen de boeken die mensen willen en de boeken die mensen nodig hebben. Als we alleen boeken zouden publiceren die mensen willen, zouden er heel veel theologische werken niet gedrukt worden.”

Steunfonds Israël ondersteunt dit belangrijke werk. Helpt u mee? 
Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de DONATIE knop bovenaan deze pagina. Alvast heel hartelijk bedankt!

Ja, ik wil helpen bij het project
"Ha-Gefen uitgeverij"