Menu Sluiten

Commissie Voorlichting

De Commissie Voorlichting brengt het werk van de stichting onder de aandacht bij scholen, verenigingen, kerken en bedrijven.

In deze commissie zijn de volgende personen actief:

Voorzitter: Gerard Middelkoop
Tel.: 0348-417358
Secretariaat:Geert Jan Rozendaal
Email: voorlichting@steunfondsisrael.nl
Leden:Laura Werther
Inge van Zwienen
Kees Proos

De voorlichting heeft betrekking op de projecten voor Messiasbelijdende gemeenten, waar het Steunfonds bij betrokken is. Het betreft bijvoorbeeld ondersteuning aan:

  • Holocaust overlevenden
  • Financiële hulp voor het verzorgingshuis Ebenezer Home voor ouderen in Haifa
  • Hertalingsproject Delitzsch van het N.T. in het Hebreeuws

Dit is zo maar een kleine greep uit een aantal projecten waar hulp aan wordt geboden.

Voorlichting en acties
Voor al deze doelen probeert het Steunfonds middelen bijeen te brengen d.m.v. voorlichting op scholen, in kerken en verenigingen. Bij de verenigingen en kerken gaat het dan om een actie voor één van de doelen van het Steunfonds. Heel de gemeente kan bij dit doel betrokken worden door het organiseren van een zomermarktdag, een verkoping of andere actievormen die passen bij de plaatselijke mogelijkheden. Ook de jeugdvereniging en/of de catechisanten in zo’n gemeente kunnen er actief bij betrokken worden.

Scholen
Bij de voorlichting op basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs is het vooral belangrijk dat de leerlingen een warm hart voor het Joodse volk krijgen. Dit als tegenwicht tegen het antisemitisme waar de leerlingen van buitenaf mee beïnvloed worden. We noemen dat de algemene Israël educatie. Hiervoor is lesmateriaal beschikbaar waardoor de leerlingen op een min of meer natuurlijke wijze kennis bijgebracht wordt over de geschiedenis van het Joodse volk, de Joodse gebruiken en vooral de evangelieverkondiging onder de Joden.

Er staat mooi lesmateriaal op de site www.onderwijsenisraël.nl. Dat lesmateriaal is ontwikkeld door medewerkers van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeentenen mag voor ons doel worden gebruikt.

Acties
Daarnaast stimuleert het Steunfonds tijdens de voorlichting op de scholen de hulp die de leerlingen aan de Joden kunnen bieden. Een school kan daarvoor een doel adopteren en er met de leerlingen actie voor voeren. Het Steunfonds denkt mee bij de invulling van de voorlichting aan de leerlingen, verstrekt voorlichtingsmateriaal en geeft steun bij de actievormen waar de school voor kiest. Aan het eind van de actie organiseert de school samen met het Steunfonds voor de leerlingen een leuk en feestelijk afsluitend moment.

Wij zoeken nog leerkrachten basisonderwijs voor ons werk. Kijk hier voor meer informatie.

Wilt u weten hoe u als school mee kunt helpen, klik dan hier.

Contact
Via het contactformulier of via emailadres voorlichting@steunfondsisrael.nl kunt u meer informatie krijgen bij de Commissie Voorlichting.