Menu Sluiten

De Verkenners

Project: 16

Om de liefde voor Israël en de betrokkenheid op het Joodse volk al op jonge leeftijd te stimuleren, is Steunfonds Israël, samen met het Centrum voor Israëlstudies (CIS) en Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) een uniek Bijbels educatieproject gestart: De Verkenners. Op locaties in Israël zijn tientallen video’s gemaakt over Bijbelse plaatsen, gewoonten en feesten. Bij elke video is aanvullende informatie aanwezig. Elke video duurt ongeveer 5 minuten.

Doelgroep
De video’s zijn primair bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ca. 8 tot 12 jaar. De video’s kunnen daarom bijvoorbeeld goed worden gebruikt ter ondersteuning van de Bijbelvertelling op de bassischool of in het verenigingsleven. Door de unieke beelden en de waardevolle informatie zijn de video’s ondertussen ook aantrekkelijk voor ouderen met een hart voor Israël.

Helpt u ook mee?
Spreekt dit initiatief u aan? Dan is uw bijdrage meer dan welkom. Wij denken eerst aan uw gebed voor dit project en daarna aan uw financiële bijdrage. De productie van één video kost een forst bedrag. Om zoveel mogelijk video’s te kunnen maken, zijn we op zoek naar sponsors voor dit mooie project.

Uw gift zien wij tegemoet op bankrekening NL91 RABO 0395 2195 82 ten name van Steunfonds Israël te Middelburg onder vermelding van “DE VERKENNERS” of gebruik de Donatieknop op deze pagina.

Een initiatief van:

Steunfonds Israël

U kunt de video’s bekijken op de website: www.deverkenners.info.
Een folder met meer informatie kunt u hier downloaden.

Ja, ik wil helpen bij het project
"De Verkenners"