Menu Sluiten

Financiële ondersteuning

Waar komt ons geld vandaan
Onze financiële ondersteuning zou niet mogelijk zijn zonder giften. In Nederland zijn dat honderden mensen, scholen, kerken en ondernemers die ons steunen, maar ook vanuit het buitenland ontvangen wij geld. Waar ons geld vandaan komt en wat wij dankzij de steun van onze begunstigers kunnen realiseren, is te zien en te lezen in ons jaarverslag.

Wilt u ons ook helpen? Kijk op de pagina Help mee.

Hoe besteden wij ons geld?
Wij verlenen financiële ondersteuning via projecten die de verspreiding van het Evangelie in Israël tot doel hebben. Ook steunt de stichting de Messiasbelijdende Joden met financiële middelen en andere noodzakelijke hulp. In Nederland investeren wij in bewustwording en aan kennis over Israël en het Joodse volk, in het bijzonder over de positie van de Messiasbelijdende Joden. Kijk op de pagina Projecten voor een overzicht.

Weet u meer bestedingsdoelen? Neem contact met ons op.