Menu Sluiten

Missie en visie

De stichting Steunfonds Israël biedt financiële steun aan de verspreiding van het Evangelie in Israël en ondersteunt Messiasbelijdende Joden in Israël. Tevens draagt de stichting bij aan de bewustwording en aan de kennis over Israël en het Joodse volk, in het bijzonder over de positie van de Messiasbelijdende Joden.
Steunfonds Israël is een stichting waarin vanuit verschillende kerken wordt samengewerkt en heeft als grondslag de Heilige Schrift en de Drie formulieren van Enigheid.

Voor meer informatie over het ontstaan van de stichting Steunfonds Israël, lees: Hoe zijn we begonnen? 

Beloningsbeleid
De stichting Steunfonds Israël streeft ernaar om een zo groot mogelijk percentage van de inkomsten uit te geven aan de doelstelling. Om dit te verwezenlijken worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Om deze reden is het bestuur van de stichting volledig onbezoldigd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan
Het bestuur van de stichting Steunfonds Israël heeft een beleidsplan dat inzicht geeft in de manier waarop de stichting het werk uitvoert. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering en zal indien nodig worden aangepast.

Klik hieronder om het huidige beleidsplan te lezen.

Beleidsplan 2022-2024