Menu Sluiten

Video

Hieronder materiaal dat gebruikt kan worden bij voorlichting over het Jodendom, land van de Bijbel, de staat Israël, antisemitisme enz.

Dieren in het natuurreservaat Hoela vallei

De Hoela vallei in het noorden van Israël is een waterrijk gebied, waar jaarlijks duizenden trekvogels een paar dagen neerstrijken, op doorreis naar hun over­winterings­gebieden in Afrika. Oorspronkelijk was het een ongezond moerasgebied met muskieten; het is door Joods Nationaal Fonds deels drooggelegd voor landbouwgrond en deels veranderd in een botanische tuin.

Tijdsduur: ca. 2 minuten

Deze video is gemaakt voor toeristen die niet van steden en drukte houden. Hij bevat een reeks drone-opnamen van archeologische vindplaatsen en ruige natuur­gebie­den, zoals Caesarea, Megiddo, Gamla en het Meer van Galilea.

Voorts Caesarea Philippi, waar een van de bronnen van de Jordaan is, Kfar Hanokdim, de Dode Zee, Scytho­polis, de bron van Gideon, En Gedi, Jeruzalem met de tunnel van Hizkia, het Tempel­gebied, de hof van Gethsemane en de Graftuin.

Tijdsduur: ca. 10 minuten

Israëls VN-ambassadeur beroept zich op de Bijbel

In een ongetwijfeld historische toespraak voor autoriteiten die de wereld besturen, gaf de Israëlische ambassadeur bij de VN een verrassende verdediging voor het recht van het Joodse volk op het gehele Land Israël – de Bijbel.
Meer informatie (Nederlands) op de website van Israel Today.

Tijdsduur: 20 min (Engels)

Bar Mitswa in Jeruzalem

Wanneer een Joodse jongen de leeftijd van dertien jaar bereikt, wordt hij bar mitswa (“zoon van het gebod”).
Vanaf dat moment wordt hij verantwoordelijk tegenover God om zich aan alle geboden en verboden te houden die onder de joodse wet vallen.

Tijdsduur: 1,27 min

Priesterlijke zegen bij de Westelijke Muur

Niet minder dan 100.000 Joden verzamelden zich 22 april 2019 bij de Westelijke Muur of Klaagmuur om de priesterlijke zegen, de Birkat HaKohanim,
(Numeri 6:22-26) te ontvangen. Al vroeg in de ochtend waren de toegangswegen naar de Klaagmuur afgesloten voor privé-verkeer. Het plein voor de Klaagmuur was sinds de vroege ochtend gevuld met mensen die aanwezig waren bij dit evenement, dat twee keer per jaar plaatsvindt, bij het Loofhuttenfeest en bij Pesach.

Tijdsduur: 3,5 min

Israël vanuit alle windstreken.

Tijdsduur: 7 min
Toelichting in Engels

Overzicht van Jeruzalem.

Tijdsduur: 1,53 min
Toelichting in Engels

Ritje met de tram door Jeruzalem.

Tijdsduur: 2.30 min
Toelichting in Engels