Menu Sluiten

Uitgave Russischtalig tijdschrift

Het Evangelie in eigen taal

Jaarlijks nodig: € 5.000,-

Project: 23
Om Russisch-sprekende Joden te bereiken met de gereformeerde leer, wordt een Russischtalig tijdschrift uitgegeven. Deze Joden bevinden zich niet alleen in de landen van de voormalige Sovjet Unie, maar ook in Israël. Sinds 1989 zijn ruim één miljoen Russisch sprekende Joden naar Israël geëmigreerd.

Het tijdschrift heeft tot doel de gereformeerde waarheid te verbreiden, dwalingen te weerleggen en pastorale steun te geven. Helaas zijn er in Israël Messiasbelijdende Joden, die de Heere Jezus weliswaar belijden als hun Messias, maar tegelijkertijd Joodse, wettische elementen inbrengen in de eredienst. De waarheid van het Evangelie wordt daardoor verduisterd. Wij hopen dat de verspreiding van dit tijdschrift met een oplage van tienduizend exemplaren tot zegen mag zijn. Er is  ook een digitale versie van dit tijdschrift beschikbaar.

Helpt u mee om dit tijdschrift uit te geven? Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de DONATIE knop bovenaan deze website. Alvast heel hartelijk bedankt!

Ja, ik wil helpen bij het project
"Uitgave Russischtalig tijdschrift"