Menu Sluiten

Uitgave Russischtalig tijdschrift

Het Evangelie in de eigen taal

Jaarlijks nodig: € 5.000,-

Project: 23
Om Russischsprekende Joden te bereiken met de gereformeerde leer, wordt een Russischtalig tijdschrift uitgegeven. Deze Joden bevinden zich niet alleen in de landen van de voormalige Sovjet Unie en vele andere landen, maar ook in Israël. Sinds 1989 zijn ruim één miljoen Russischsprekende Joden naar Israël geëmigreerd.

Het tijdschrift heeft tot doel de gereformeerde waarheid te verbreiden, dwalingen te weerleggen en pastorale steun te geven. Helaas zijn er in Israël Messiasbelijdende Joden, die de Heere Jezus weliswaar belijden als hun Messias, maar tegelijkertijd Joodse, wettische elementen inbrengen in de eredienst. De waarheid van het Evangelie wordt daardoor verduisterd.

Dit project wordt ook gesteund door de organisatie Christian Ministry to Israel (Canada).

Helpt u mee om dit tijdschrift uit te geven? Dat kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de DONATIE knop bovenaan deze website. Alvast heel hartelijk bedankt!

Wilt u de projectinformatie opslaan? Klik dan op de afbeelding hiernaast of klik op Download.

Ja, ik wil helpen bij het project
"Uitgave Russischtalig tijdschrift"