Menu Sluiten

Met wie werken we samen?

Steunfonds Israël werkt graag samen, omdat we geloven dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. Wij werken samen met:

Grace and Truth Congregation
In Israël werken wij samen met ds. David Zadok, predikant van de Grace and Truth gemeente. Dit is een van de oudste gemeenten in Israel, in 1976 gesticht door Baruch Maoz in Rishon Le Tsion. De gemeente heeft ongeveer 200 leden. Als een van de weinige Joods-christelijke gemeenten is zij qua karakter en overtuiging gereformeerd te noemen. Wij werken al vanaf 1999 samen aan de bouw van een nieuw gemeentecentrum in Kanot, vlakbij Gedera, 25 kilometer onder Tel Aviv. Het gebouw is inmiddels gereed. Meer informatie: http://graceandtruth.org.il/en/

Uitgeverij Ha-Gefen
Het Steunfonds Israël werkt ook samen met de uitgeverij Ha-Gefen (De Wijnstok). Deze uitgeverij is ontstaan door het werk van Christian Witness to Israël uit Engeland, die jaren geleden een boekwinkel in Haifa begon. Nu geeft deze uitgeverij boeken uit die voor Messiasbelijdende Joden belangrijk zijn voor hun de persoonlijke vorming en toerusting. Daarnaast ook commentaren op de Bijbel die voor de voorgangers en geïnteresseerde gemeenteleden van groot belang zijn. Meer informatie: www.ha-gefen.org.il

International Mission to Jewish People (IMJP)
Onze stichting werkt ook samen met de Engelse organisatie International Mission to Jewish People (voorheen: Christian Witness to Israel), een organisatie die het Evangelie al sinds de dagen van oprichter Robert Murray McCheyne (overleden in 1843) in 1847 onder het Joodse volk uitdraagt. Hun website bevat een schat aan informatie op het gebied van Israël, het Joodse volk, de verbreiding van het Evangelie onder het Joodse volk en tal van andere theologische onderwerpen die met dit onderwerp te maken hebben. Meer informatie: www.imjp.org

Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten
Het Deputaatschap voor Israël zet zich in voor het Joodse volk. In Israël, en ook in Oekraïne en Moldavië. Daarbij ligt de focus op gemeentevorming, het geven van onderwijs in de Gereformeerde leer aan voorgangers en ambtsdragers en het verlenen van diaconale hulp. Daarnaast blijft de opdracht om liefde te wekken voor Israël en antisemitisme te bestrijden, van groot belang. Meer informatie: www.dep-israel.nl

Gereformeerde Bijbelstichting (GBS)
Wij werken ook samen met de GBS (en Deputaatschap voor Israël) in het revisieproject van de Delitzsch-vertaling van het Nieuwe Testament.
Meer informatie: www.gbs.nl.

Christian Ministry to Israel (CMI) – Canada
“Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid” (Romeinen 10:1). Christian Ministry to Israel (Canada) is van mening dat het ook de wens en het gebed van de kerk moet zijn; om de redding van de Joden te zien, zowel in Israël als daarbuiten. CMI verlangt om de evangelieboodschap van verlossende genade te brengen aan de natuurlijke zonen en dochters van Abraham, opdat zij “geënt” kunnen worden in de olijfboom, dat is het volk van God (Romeinen 11:23). 
Meer informatie: www.cmisrael.org

Ezra For Israel – Canada 
De Israël-commissie Ezra is een groep leden van de Netherlands Reformed Congregations (NRC), zustergemeenten van de Nederlandse Gereformeerde Gemeenten,  die ernaar verlangen het volk van Israël te helpen in een tijd waarin het Joodse volk steeds meer geïsoleerd raakt tussen de naties van de wereld. Het Hebreeuwse woord “Ezra” betekent hulp, wat betekent dat God zelf de hulp van Israël is. Ezra, zoals genoemd in het Oude Testament, was de Joodse leider die een groep ballingen uit Babylon naar het Beloofde Land leidde.
De commissie Ezra voor Israël wil een helpende hand zijn, vooral voor die Joden die Jezus belijden als de beloofde Messias, namelijk de Messiasbelijdende Joden of Joodse christenen. 
Meer informatie: www.ezraforisrael.ca