Menu Sluiten

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Steunfonds Israël en haar activiteiten. 
De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Steunfonds Israël kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Steunfonds Israël geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.