Menu Sluiten

Blog van Ds. Zadok

Kanot, 14 November 2018

 Het leven in Israël is zeer dynamisch. Terwijl ik deze woorden aan het schrijven ben, werden in de afgelopen 24 uur vanuit Gaza zo’n 450 raketten op de zuidelijke steden van Israël geschoten. God alleen weet wat er aan nog gebeurd is tegen de tijd dat u/je deze woorden leest. Voor diegenen onder ons die in Israël wonen, maakt dit deel uit van het leven en de realiteit, maar toch is het iets waaraan je niet kunt wennen. En toch zijn er, zelfs in Israël, enkele elementen die niet dynamisch maar statisch zijn. De belangrijkste is God en Zijn Woord. In Psalm 18: 2-3 lezen we HEERE, mijn Sterkte! De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw;

Terwijl de wereld om ons heen verandert en niemand weet wat het volgende uur zal brengen, toch weten we dat God een onwrikbare Rots is in wie we ons vertrouwen kunnen stellen.
Het is de waarheid die de wereld en vooral de Israëli’s nodig hebben om te horen en deze waarheid moet ook worden verkondigd. Dit is de boodschap die elke week vanaf preekstoel bij Grace and Truth wordt gepredikt. Het preken en onderwijzen van het Woord van God is het belangrijkste aspect van het werk van onze kerk. Het wordt niet alleen gedaan vanaf de preekstoel, maar ook tijdens de zondagsschool, de bijbelstudie midden in de week, bezoeken en persoonlijke ontmoetingen met de leden van de kerk die opgeleid worden voor kerkelijk werker.
Christus heeft zijn kerk tot twee hoofdtaken geroepen. Eerst om de kudde te voeden. Dat is om degenen die in Christus zijn te leiden, te beschermen en te weiden. De andere taak is om het Woord aan de verloren wereld te prediken. Vaak benadrukken we het ene meer dan het andere, maar we moeten de juiste balans tussen beide handhaven en ook niet uit het oog verliezen.
Gezien het feit dat minder dan de helft van de bevolking van Israël een gelovige is, maakt het de taak van evangelisatie erg belangrijk in onze situatie. Om deze reden is ongeveer 35% van het jaarlijkse budget bestemd voor het evangelisatiewerk, dat is bedoeld voor degenen die zich buiten de kerk bevinden. De afgelopen jaren heeft de Heere een geopende deur gegeven onder de overlevenden van de Holocaust. Sterker nog, ik geloof dat het hebben van ons kerkgebouw, die voor een belangrijk deel is gefinancieerd door de stichting Steunfonds Israël (Isaac da Costa), enorm heeft geholpen bij deze unieke doorbraak. Duizenden van hen hebben inmiddels onze gemeente bezocht tijdens verschillende evenementen die we voor hen organiseren. Tijdens zulke bijeenkomsten horen ze het goede nieuws van de Messias en worden ze zowel geestelijk als fysiek gevoed. Ze horen van het Woord van God, genieten van een warme maaltijd, en luisteren naar enkele Joodse liederen en goede gesprekken.
Israël is inderdaad een dynamisch land, maar de Rots van Israël is aan het werk onder zijn volk.