Menu Sluiten

De jonge generatie Messiasbelijdende Joden in Israël

David Lazarus, Israel Today, April 2020

Een nieuwe generatie Messiaanse Joden (andere aanduiding voor Messiasbelijdende Joden) heeft de touwtjes stevig in handen en is veel opener over haar geloof.

Toen de vrachtwagenchauffeurs Edan en Lev bij een bekend vervoersbedrijf kwamen solliciteren, hadden ze besloten dat ze meteen open kaart zouden spelen. Edan en Lev zijn Messiaanse Joden. Als Israëli’s wisten ze dat ze, als ze openhartig over hun geloof zouden spreken, het risico liepen de baan niet te krijgen.

‘Aha, dus jullie zijn Messiaans’, grijnsde de directeur. ‘Ik weet genoeg over jullie. Mijn broer is ook een Messiaanse Jood en dat is een prima kerel. De Messiaanse gelovigen die ik in de loop der jaren heb ontmoet zijn eerlijk. Je kunt ze vertrouwen. Jullie hebben de baan!’

Deze reactie van de directeur zou een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest. Er waren toen nog maar heel weinig Joden die in Jezus geloofden, en ze waren zo ongeveer vogelvrij verklaard. Nog niet zo lang geledenkon een Messiaanse Jood nauwelijks een baan krijgen in Israël, en was het moeilijk om een woning te huren als bekend was dat je als Jood in Jezus geloofde. Messiaanse Joden werden door de overheid zelfs beschouwd als een veiligheidsrisico. In het Israëlische leger mochten ze niet tot een eenheid behoren die veiligheidsgevoelig was. Dat is nu heel anders.

Tegenwoordig kunnen Messiaanse Joden ook officier worden binnen alle afdelingen van het Israëlische leger, inclusief de geheime dienst. Dit duidt erop dat ergens bovenin de hiërarchie het besluit is genomen om Messiaanse Joden als betrouwbaar te beschouwen.

Elisha, een Messiaans-Joodse sabra (in Israël geboren), is onderofficier bij de luchtmacht. Na de basisopleiding beloofde hij, evenals al zijn kameraden, bij de Klaagmuur trouw aan de staat Israël. Hij hield, zoals alle soldaten, zijn wapen vast naast een Hebreeuwse Bijbel. Het was Elisha tijdens de ceremonie toegestaan zich bij de gelofte ook op het Nieuwe Testament te beroepen. Elisha is een van de honderden Messiaans-Joodse soldaten die openlijk voor hun geloof uitkomen. En het worden er steeds meer.

Elisha zegt, net als de meeste Messiaanse Joden in Israël, dat hij er trots op is zijn land te kunnen dienen. De meeste Messiaanse Israëli’s dienen in elite-gevechtseenheden. Het zijn voorbeeldige soldaten die laten zien dat hun geloof in Jeshua niet betekent dat ze hun Joodse afkomst verloochenen. Hun geloof versterkt juist hun verlangen om de natie te dienen. Elisha zegt: ‘Ik heb het gevoel dat ik iets heel belangrijks doe. Ik heb me erop voorbereid, en ik ben blij dat ik in deze tijd in het leger mag dienen.’

In het verleden trokken veel Israëlische Messiaanse Joden naar het buitenland om er op christelijke instituten een opleiding te volgen. Maar tegenwoordig besluiten jonge Messiaanse gelovigen steeds vaker om in Israël een opleiding te doen. Dat verhoogt ook de kansen op de Israëlische arbeidsmarkt, en stelt hen in staat om de Israëlische samenleving positief te beïnvloeden.

De jonge generatie Messiaanse Joden in Israël wil de misverstanden die er bestaan over het geloof in Jeshua uit de weg ruimen. De jongelui spannen zich in om de liefde en het respect te tonen voor hun eigen volk, land en Joodse erfgoed. Deze generatie van Messiaanse officieren, artsen, verpleegkundigen, advocaten, hoogleraren, onderwijzers, handwerkslieden en zakenlui heeft grote invloed op de manier waarop Israëli’s kijken naar Jezus en zijn volgelingen. Ze zien dat in hun gezinnen de kinderen opgroeien tot loyale burgers die actief deelnemen aan de Israëlische samenleving. Hierdoor verandert de houding van de Israëli’s tegenover Jezus en het Messiaanse Jodendom.