Menu Sluiten

Uniek Bijbels educatieproject live

Om de liefde voor Israël en de betrokkenheid op het Joodse volk al op jonge leeftijd te stimuleren, is Steunfonds Israël,
samen met twee andere Israëlstichtingen een uniek Bijbels educatieproject gestart: De Verkenners.
Op locaties in Israël worden tientallen video’s gemaakt over Bijbelse plaatsen, gewoonten en feesten.
Bij elke video is aanvullende informatie aanwezig.  Elke video duurt ongeveer 5 minuten. Het doel is ca. 100 video’s te maken.

De video’s zijn primair bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ca. 8 tot 12 jaar.
De video’s kunnen daarom bijvoorbeeld goed worden gebruikt ter ondersteuning van de Bijbelvertelling op de bassischool of in het verenigingsleven. Door de unieke beelden en de waardevolle informatie zijn de video’s ondertussen ook aantrekkelijk voor ouderen met een hart voor Israël.

Het is een project van drie samenwerkende stichtingen (CIS, SSMJ en Steunfonds Israël) dat moest voldoen aan de volgende vier doelstellingen:

  • De betrokkenheid op Israël en het Jodendom bij christelijke kinderen en jongeren vergroten.
  • Het basisonderwijs (en bijv. zondagscholen) voorzien van verantwoord beeldmateriaal ter ondersteuning van bijvoorbeeld de Bijbelvertelling / dagopeningen.
  • De (bredere) achterban op een aantrekkelijke en eigentijdse manier informeren over Israël.
  • De naamsbekendheid en het draagvlak van de stichtingen vergroten.

Op de achtergrond is aan dit project bijna twee jaar gewerkt. Kijk voor de eerste resultaten op onze projectpagina.