Menu Sluiten

Orthodoxe tegenstand tegen Messiaanse gemeente

Israel Today – 17-03-2020 – Ryan Jones

Hoewel Messiasbelijdende Joden veel meer dan ooit tevoren worden geaccepteerd in Israël, blijft er sterke religieuze tegenstand bestaan, zoals in Ashdod, waar een groep ultraorthodoxe mannen de diensten van de gemeente Beit Hallel verstoorde.
De Messiaans-Joodse gemeente Beit Hallel in de havenstad Ashdod ondervindt vaak religieuze tegenstand die uitgaat van de plaatselijke ultraorthodoxe Joodse gemeenschap. Maar in de afgelopen weken heeft de intimidatie een hoogtepunt bereikt, nadat de rabbijnen een gezamenlijke verklaring aflegden waarin zij aandrongen op actie tegen wat zij ‘zendingsactiviteit’ noemden.

De verklaring werd ondertekend door de opperrabbijn van Ashdod, de locoburgemeester van de stad, en een aantal prominente lokale rabbijnen, die Beit Hallel een ‘christelijke missie’ noemden.

Volgens deze en vele andere ultraorthodoxe rabbijnen is de aanwezigheid van Joden, die geloven in Yeshoea (Jezus) als de beloofde Messias, een geestelijke bedreiging voor de Israëlische natie.

Het resultaat was dat enkele weken achter elkaar een grote menigte ultraorthodoxe mannen zich buiten Beit Hallel verzamelde om de diensten te verstoren en zelfs de toegang tot het terrein te blokkeren.

Hoewel deze intimidatie de komende weken niet noodzakelijk een probleem zal zijn, aangezien het momenteel tegen de wet is om een bijeenkomst van meer dan 10 mensen te houden vanwege het coronavirus, zal die zeker worden hervat nadat de pandemie is beëindigd.

Israel Today sprak met Israel Pochtar, senior pastor van Beit Hallel, die ons toestemming gaf om delen te publiceren van een gedetailleerd gebedsverzoek dat naar andere Messiaanse gemeenten in Israël was gestuurd.

In die brief zei pastor Pochtar, dat de intensivering van de ultraorthodoxe tegenstand waarschijnlijk een reactie was op de groei van Beit Hallel (dat nu meer dan 300 leden heeft) en haar ‘actieve evangelisatiewerk. We zijn erg betrokken bij het verspreiden van het evangelie van Yeshoea, of het nu door ons gemeentewerk is, of door verschillende projecten en werk in de bediening.

Pochtar voegde eraan toe dat hij zich herhaaldelijk tot de politie heeft gewend, die zijn klachten seponeerde. ‘De politie heeft de handen in onschuld gewassen en in sommige gevallen zelfs de kant van de ultraorthodoxen gekozen, hoewel zij de wet overtreden’, schreef de predikant. ‘De plaatselijke politiechef heeft ons zelfs laten weten dat onze klachten zinloos zijn, en dat besloten is om niet in deze zaak tussenbeide te komen.’

‘Naar mijn mening is er geen verstoring van de vrede, noch is dit een levensbedreigende situatie,’ had de politiechef van Ashdod tegen Pochtar gezegd. Hoewel dat technisch gezien misschien waar is, waarschuwde Pochtar dat deze aanpak van de autoriteiten de ultraorthodoxe tegenstanders alleen maar heeft aangemoedigd.